1980

S fotografijo sem se začel ukvarjati v srednji šoli, ko smo s prijatelji leta 1980 ustanovili FKK DPD Svoboda v Borovnici.

V času analogne fotografije, malih temnic, pretihotapljenih kemikalij in foto papirja iz Italije, v času Zenitha in Praktice, smo iskali motive in svoj kreativni jaz po naši domovini. Prirejali smo fotografske razstave, se udeleževali tekmovanj in predvsem ... se družili. 

Naše življenjske poti so se razšle, fotoaparat se je umaknil v ozadje in postal zgolj sredstvo za beleženje družinskih dogodkov.

My first attempts in photography date back to 1980 and since then photography has become my way of seeing the world around me

I started doing photography in highschool when my friends and I founded FKK DPD Svoboda in Borovnica in 1980. In the time of analog photography, small darkrooms, smuggled chemicals and photo paper from Italy, in the time of Zenith and Praktica, we were looking for motifs and our creative selves around our homeland. We organized photo exhibitions, participated in competitions and above all… socialized. 

Then our life paths diverged, the camera retreated into the background and became merely a means of recording family events.

1980

2014

Minilo je skoraj petintrideset let. Pravijo, da prve ne pozabiš nikoli. In res,  v meni se je ponovno zbudila želja po fotografiranju. Tako so vse fotografije, objavljene na tej strani, nastale od leta 2014 dalje.

Fotografija mi pomeni strast in veselje, z njo lahko ustavim čas in hkrati ustvarjam spomine. Ponuja mi svoj pogled na svet.

Veliko je malih stvari okoli nas, ki jih v tej potrošniški naglici prezremo. Jaz skozi objektiv vidim ta svet drugače, daje mi pozitivno energijo.   

Almost thirty-five years have passed. They say you never forget your first one. And in reality, the desire to take photos reawakened in me. Thus, all the photos published on this page were taken from 2014 onwards.

Photography means passion and joy for me, with it I can stop time and create memories at the same time. It offers me its own view of the world.

There are many little things around us that we ignore in this consumerism rush. I see this world differently through the lens of a camera, it gives me positive energy.

2014

FOTO BIOGRAFIJA 

Okt 1980

Maj 1982

Sep 1982   

Jan 1985   

Mar 1985 

1982-86 

...

Apr 2014  

Nov 2015   

Apr 2017  

Sep 2017    

Sep 2017  

Jan 2018   

Feb 2018  

Sep 2018

Sep 2018

Jan 2019   

2015-2020

Jan 2021

Jan 2021

Feb 2021 

 • soustanovitelj Foto kino kluba »Svoboda« Borovnica

 • prejemnik Srebrne plakete Narodne tehnike Jugoslavije za organizacijo republiške razstave "Pionirski foto 1982" v Borovnici

 • prva sprejeta fotografija na I. republiški razstavi začetniške fotografije – Bohinjska Bistrica

 • član Odbora za fotografijo pri predsedstvu Foto kino zveze Slovenije

 • član Komisije za delo z mladino pri Foto kino zvezi Slovenije

 • najuspešnejši razstavljavec FKK »Svoboda« Borovnica

 • ...

 • prva sprejeta fotografija na mednarodni fotografski razstavi ranga FIAP/PSA

 • fotografija "Field in summer" je bila v okviru nacionalne kolekcije FZS izbrana za razstavo "Sodobna slovenska fotografija" v  Republiki Makedoniji

 • prva FIAP Modra značka za najboljšega avtorja salona (vse sprejete fotografije) na mednarodni razstavi FIAP

 • fotografija Acte Noir I - zlata medalja FZS (za črno-belo fotografijo) na 48. Slovenski pregledni razstavi fotografije 2017

 • fotografija Bar - zlata medalja FZS (za barvno fotografijo) na 48. Slovenski pregledni razstavi fotografije 2017

 • nagrada za dosežke v fotografski umetnosti (Draco Festival of International Photographic Art) Kitajska

 • fotografija "Housewife" je bila v okviru slovenske nacionalne kolekcije izbrana za "34th Black and White FIAP Biennial" v Južni Afriki

 • Akademija Guangxi IPE na Kitajskem podeli naziv "Ambassador of International Cultural and Photographic Exchange"​

 • imenovan za predstavnika IUP za Slovenijo (International Union Of Photographers Kitajska)

 • fotografija "Ballons" je bila izbrana na "GPU Donation Exhibition 2018/2019" za otroško sirotišnico "Dom Bjelave" v Sarajevu v BiH

 • najuspešnejši razstavljavec Foto kluba Ljubljana v obdobju 2015 - 2020

 • fotografija "Acte Noir I" prejme častno omembo na mednarodni razstavi črno bele fotografije MONOCHROME AWARDS 2020

 • imenovan za predstavnika ICS za Slovenijo ( Image Colleague Society International, USA)

 • imenovan za predstavnika PSA za Slovenijo ( Photographic Society of America, USA)

PHOTO BIOGRAPHY

Okt 1980

Maj 1982

Sep 1982   

Jan 1985   

Mar 1985 

1982-86 

...

Apr 2014 

Nov 2015   

Apr 2017  

Sep 2017    

Sep 2017  

Jan 2018   

Feb 2018  

Sep 2018

Sep 2018

Jan 2019   

2015-2020

Jan 2021 

Jan 2021

Feb 2021

 • Co-founder of the Photo Cinema Club "Svoboda" Borovnica

 • Recipient of the Silver Plaque of the Narodna tehnika Jugoslavija for the organization of the national exhibition "Pioneer Photo 1982"

 • The first accepted photography at the 1st Republic Exhibition of Beginner Photography - Bohinjska Bistrica

 • Member of the Photography Committee at the Presidency of the Photo Cinema Association of Slovenia

 • Member of the Commission for Work with Youth at the Photo Cinema Association of Slovenia

 • The Best Exhibitor of the Photo Cinema Club "Svoboda" Borovnica in the period between 1982 and 1986

 • ...

 • First photo accepted at the international photographic exhibition level FIAP/PSA

 • Photo "Field and summer" was within the national collections for the exhibition "Contemporary Slovenian photo" in the Republic of Macedonia

 • First FIAP Blue Badge for the Best author of the FIAP Salon

 • Photo "Acte Noir I" - Gold Medal  FZS for black&white photography on "48. Slovenian Annual Photo Exhibition 2017" FZS

 • Photo "Bar" - Gold Medal  FZS for color photography on "48. Slovenian Annual Photo Exhibition 2017" FZS

 • Achievement Award of Photographic Art (Draco Festival of International Photographic Art) - China

 • Photo "Housewife" was within the national collection selected for the exhibition "34th Black and White FIAP Biennial" in South Africa

 • Ambassador of International Cultural and Photographic Exchange (China)

 • IUP Country Representative for Slovenia - International Union Of Photographers China

 • Photo "Ballons" was selected in "GPU Donation Exhibition 2018/2019" for children's foster home "Dom Bjelave" Sarajevo, Bosnia & Herzegovina

 • The Best Exhibitor of the Photo club Ljubljana in the period between 2015 and 2020

 • Photo "Acte Noir I" received Honorable Mention on the International Black & White Photography Contest MONOCHROME AWARDS 2020

 • ICS Country Representative for Slovenia - Image Colleague Society  International, USA

 • International Liaison Officer PSA for Slovenia - Photographic Society of America, USA

FOTOGRAFSKI NAZIVI / PHOTOGRAPHIC DISTINCTIONS

Maj 1983    

Dec 1983    

Dec 1985    

Avg 2015

Okt 2015     

Nov 2015    

Mar 2016    

Okt 2016     

Nov 2016    

Nov 2017     

Dec 2017     

Dec 2017     

Jan 2018   

Jan 2018     

Maj 2018     

Nov 2018

Nov 2018

Nov 2018

Nov 2018

Nov 2018    

Dec 2018   

Mar 2019   

Jul 2019

Nov 2019   

Dec 2019 

Mar 2020   

Sep 2020    

Nov 2020

Dec 2020    

Dec 2020    

Dec 2020   

Jan 2021

Jan 2021

Jan 2021

F3 FSJ

F2 FSJ

F.I. FSJ

PPSA

F1 FZS

AFIAP

EPSA

KMF FZS

EFIAP

EFIAP/b

HIUP

MPSA

EIUP

ER-ISF

MIUP

GPU CR 1

GPU CR 2

GPU CR 3

GPU CR 4

GPU VIP 1

EFIAP/s

c***MoL

GAIUP

G.APS

EFIAP/g

A.APS

MPSA 2

EFIAP/p

GPU VIP 2

GPU VIP 3

GAPU

AAPG

EAPG

GWP.ICS

Izvršni odbor Foto kino kluba "Svoboda" podeli razstavljalski naziv "Fotoamater III. ranga FSJ"

Skupščina Foto kino kluba "Svoboda" podeli razstavljalski naziv "Fotoamater II. ranga FSJ"

Foto kino zveza Slovenije podeli strokovni naziv "Foto inštruktor FKZS in FSJ"

Ameriška fotografska zveza PSA podeli naziv »Proficiency of Photographic Society of America«

Umetniški svet Fotografske zveze Slovenije podeli razstavljalski naziv »Fotograf prvega razreda FZS«

Mednarodna  zveza za fotografsko umetnost FIAP podeli naziv »Artist of Fédération Internationale de l'Art Photographique«

Ameriška fotografska zveza PSA podeli naziv »Excellence of Photographic Society of America«

Umetniški svet Fotografske zveze Slovenije podeli naziv »Kandidat za mojstra fotografije FZS«

Mednarodna zveza za fotografsko umetnost FIAP podeli naziv »Excellence of Fédération Internationale de l'Art Photographique«

Mednarodna zveza za fotografsko umetnost FIAP podeli naziv »Excellence FIAP/bronze«

Mednarodna fotografska zveza International Union Of Photographers s sedežem v Hong Kongu, podeli naziv "Honour of  IUP"

Ameriška fotografska zveza PSA podeli naziv »Master of Photographic Society of America«

Mednarodna fotografska zveza International Union Of Photographers podeli naziv "Elite of IUP"

Mednarodno fotografsko združenje "ISF - Image Sans Frontiere", s sedežem v Parizu, podeli najvišji naziv "Exposant Renommé"

Mednarodna fotografska zveza IUP podeli naziv "Master of IUP"

Mednarodna fotografska organizacija Global Photographic Union s sedežem v Grčiji, podeli naziv »Crown of GPU 1«

Mednarodna fotografska organizacija GPU podeli naziv »Crown of GPU 2«

Mednarodna fotografska organizacija GPU podeli naziv »Crown of GPU 3«

Mednarodna fotografska organizacija GPU podeli naziv »Crown of GPU 4«

Mednarodna fotografska organizacija GPU podeli naziv »Very Important Photos 1«

Mednarodna zveza za fotografsko umetnost FIAP podeli naziv »Excellence FIAP/silver"

Mednarodna fotografska zveza Photo Association Master of Light s sedežem v Kanadi, podeli naziv "contestant ***Master of Light«

Mednarodna fotografska zveza IUP podeli najvišji naziv "Great Achievement of International Union Of Photographers"

Fotografsko združenje Agile iz Bangladeša podeli naziv "Genius honour distinction"

Mednarodna zveza za fotografsko umetnost FIAP podeli naziv »Excellence FIAP/gold"

Fotografsko združenje Agile iz Bangladeša podeli naziv "Artisan Honour distinction"

Ameriška fotografska zveza PSA podeli naziv »Master 2 of Photographic Society of America«

Mednarodna zveza za fotografsko umetnost FIAP podeli naziv »Excellence FIAP/platin"

Mednarodna fotografska organizacija GPU podeli naziv »Very Important Photos 2«

Mednarodna fotografska organizacija GPU podeli naziv  »Very Important Photos 3«

Azijska zveza fotografov Asia Photographers Union iz Singapurja podeli naziv »Gold Exhibitor of APU«

Fotografska zveza Gruzije podeli naziv »Artist of Association of Photographers of Georgia«

Fotografska zveza Gruzije podeli naziv »Excellence of Association of Photographers of Georgia«

Mednarodna fotografska zveza Image Colleague Society International USA podeli najvišji naziv  "Grand World Photographer ICS"

(šesti prejemnik / 6th. recipient of the photographic world for such award)

 OBJAVE / PUBLICATIONS

 

Digital Camera (SLO Edition) No.74/2015 – portfolio of eleven photos

The Huffingtonpost (US edition) - 2016

Island Tours s.r.l. Italija - publication of photographs on the web and  the print media

Photo magazine CameraPixo - We inspire / vol.16 - Editor's Choice Award

Photo magazine CameraPixo - We inspire / vol.17 - Photo Press Award

​Photo magazine CameraPixo - We inspire / vol.18 - Editor's Choice Award

​Photo magazine CameraPixo - We inspire / vol.19 

Photo magazine CameraPixo - We inspire / vol.20 - Editor's Choice award

Photo magazine CameraPixo - Mono World

35Photo.ru 

500px.com​

1X.com

 • Facebook - Black Circle
 • Instagram - Black Circle

Who's Who in Photography - Photographic Society of America

Avg 2016    

Maj 2017    

Maj 2017

Jun 2018

Jun 2018   

Maj 2019    

 

Top 30 "Who's Who in Photography 2015" Photographic Society of America in PHOTO TRAVEL DIVISON

Top 30 "Who's Who in Photography 2016" Photographic Society of America in PHOTO TRAVEL DIVISON

Top 30 "Who's Who in Photography 2016" Photographic Society of America in PROJECTED IMAGE DIVISION COLOR

Top 40 "Who's Who in Photography 2017" Photographic Society of America in PROJECTED IMAGE DIVISION COLOR  

Top 40 "Who's Who in Photography 2017" Photographic Society of America in PROJECTED IMAGE DIVISION MONO

Top 30 "Who's Who in Photography 2018" Photographic Society of America in PROJECTED IMAGE DIVISION COLOR    

Naj društvo, Naj avtor in Naj posnetek

 Fotografska zveza Slovenije

Okt 2016  

Okt 2017    

Sep 2018   

Avg 2019 

Nov 2020

Okt 2016  

Okt 2017    

Sep 2018   

Avg 2019 

Nov 2020

 

Naj avtor 2015 - 2. mesto 

Naj avtor 2016 - 2. mesto

Naj avtor 2017 - 1. mesto

Naj avtor 2018 - 1. mesto

Naj avtor 2019 - 3. mesto 

 

Naj posnetek 2015:  (3) Field in summer,  (5) Lavender fields IV

Naj posnetek 2016:  (5) Field in summer, ( 6) Leaf

Naj posnetek 2017:  (1) Acte Noir I,  (3) Autumn mornings,  (6) Modern pyramid

Naj posnetek 2018:  (1) Acte Noir I,   (2) Autumn mornings

Naj posnetek 2019:  (4) B&W One,  (6) Acte Noir I

STATISTIKA / STATISTICS

80

50

880

9

15

držav s sprejetimi fotografijami

držav z nagrajenimi fotografijami

nagrajenih fotografij

član mednarodnih žirij FIAP/PSA

samostojnih razstav

No. of Countries with accepted photographies

No. of Countries with awards

No. of awards

member of international juries FIAP/PSA

solo exhibitions